O Nas

Nasza firma- GEOSERWIS- mgr inż. Witold Chołast powstała w 1990r. Od tego czasu wykonaliśmy wiele studni głębinowych, zarówno dla firm- gospodarstw rolnych i ogrodniczych o dużym zapotrzebowaniu na wodę, jak i dla osób fizycznych- w celu zaopatrzenia w wodę ich gospodarstw domowych.

Ci pierwsi, zlecając wiercenie studni głębinowej, uzyskują olbrzymie oszczędności z tytułu opłat za pobieraną z wodociągów wodę. Dla drugiej grupy własna studnia stanowi tańszą alternatywę od doprowadzenie wody miejskiej. W zależności od terenu oraz zapotrzebowania na wodę, wiercenie wykonujemy sposobem obrotowo-udarowym na sucho w osłonie rur stalowych lub metodą obrotową na płuczkę.

W prowadzonych pracach posługujemy się dwoma odpowiednimi mechanicznymi urządzeniami wiertniczymi.
Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą z wieloletnim doświadczeniem pracy w wiertnictwie hydrogeologicznym i poszukiwawczym. Pracownicy posiadają zatwierdzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu.

Wyznaczając miejsce przyszłej studni kierujemy się wskazaniami współpracującego z nami zakładu geofizyki elektrooporowej.