Odwierty do pomp ciepła

Oferujemy kompleksowe wykonanie pionowych kolektorów gruntowych. Od przygotowania projektu prac geologicznych, wykonanie odwiertu z montażem sondy, napełnienie glikolem po montaż studni kolektorowych z wprowadzeniem rur dobiegowych do kotłowni.

Na nasze prace udzielamy gwarancji 24 miesiące.

Zasada działania pompy ciepła:

Jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska rodzajów energii odnawialnej jest ciepło geotermalne. Pozyskana z niego energia może być wykorzystywana niezależnie od warunków pogodowych i pory roku. Energia ta dostępna jest już od głębokości 1,2 m. Urządzeniem umożliwiającym wykorzystanie energii geotermalnej jest pompa ciepła, której idea funkcjonowania przypomina działanie lodówki. Ciepło jest tutaj pobierane z gruntu w obiegu zamkniętym za pomocą specjalnego nośnika ciepła (roztwór glikolu). Przy użyciu pompy ciepła temperatura pozyskanego w ten sposób medium jest podnoszona do poziomu wymaganego do ogrzewania, a następnie ciepło jest wprowadzane do obiegu grzewczego lub przekazywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Szczególnie ekonomiczne jest połączenie pompy ciepła z systemami niskotemperaturowymi, jak np. ogrzewaniem płaszczyznowym lub stropami aktywowanymi termicznie.
Kolektor gruntowy pionowy:

Wykonywany jest z pionowych odcinków rur polietylenowych umieszczonych w odwiertach i połączonych na dole U-kształtką. Odległość pomiędzy odwiertami powinna wynosić 4,0 – 5,0 m. Najczęściej głębokość odwiertów wynosi do 30m ale wykonywane są także odwierty głębsze.
Dlaczego kolektor gruntowy pionowy?

Kolektor gruntowy pionowy wymaga znacznie mniej miejsca pod budowę niż kolektor poziomy. Bardzo dobre źródło ciepła ze względu na niezawodność i niewielką powierzchnie pod budowę. Odpowiedni dla działki wolnej od zabudowy trwałej.
Koszt wykonania źródła poziomego jest porównywalny do kosztu wykonania odwiertów pionowych i zależy głównie od wilgotności gruntu na Pana działce. Więcej o sposobie wykonania oraz opłacalności na stronie odwierty pompy ciepła. Poziomy kolektor jako dolne źródło jest generalnie gorszym rozwiązaniem, ponieważ jest dużo mniej stabilny. To znaczy, że przy długiej mroźnej zimie dolne źródło poziome po prostu się wychładza i pod koniec sezonu grzewczego znacznie spada nam sprawność całego układu. Tego problemu zupełnie nie ma przy kolektorach pionowych. Nie ważne jak długa i intensywna jest zima, sprawność całego układu jest wysoka i zadowalająca. Kolejnymi minusami jest późniejsza trudność w zagospodarowaniu działki: nasadzenie drzew czy innych roślin z bujnym systemem korzeniowym. Przy kolektorze poziomym, na działce będzie także dłużej zalegać śnieg niż miałoby to miejsce normalnie, co jest uciążliwe i niekorzystne dla roślin.

Urządzenie wiertnicze h4, głębokość wiercenia do 150 m.

Obudowa studni – podziemny magazyn gazu Wierzchowice PGNIG