Studnie głębinowe

W zakresie prac związanych z wierceniem studni głębinowych wykonujemy następujące roboty:

Wykonanie otworów studziennych metodą obrotowo – płuczkową o różnych średnicach (o 312 mm, o 216 mm, o152 mm, o143 mm) wraz z zarurowaniem studni. Głębokość wiercenia do 200 m.
Wiercenie studni głębinowych metodą okrętno – udarową, z użyciem stalowych rur roboczych o średnicach od 151 mm do 508 mm i głębokości do 100 m.
Pompowania oczyszczające, określenie wydajności studni głębinowej, depresji, zwierciadła statycznego i dynamicznego.
Wykonanie obudów studni głębinowych z kręgów betonowych lub szczelnych z polimerobetonu o średnicach dobranych do potrzeb inwestora.
Dobór , sprzedaż i zabudowa pomp głębinowych.
Renowacje i rekonstrukcje studni
Likwidacja studni

Proces wiercenia jest poprzedzany przez następujące prace:

Lokalizacja studni na podstawie archiwalnych dokumentacji hydrogeologicznych oraz metodami geofizyki elektrooporowej.
Projektowanie i dokumentowanie zasobów złóż.
Badania geofizyczne dla określenia wyznaczenia poziomów wodonośnych.
Sporządzanie operatów wodnoprawnych.

Montaż obudowy naziemnej studni głębinowej – ujęcie wody dla miasta Kalisz

Stosowane filtry szczelinowe